Club Reglement

Met een hobby als deze is een goed reglement natuurlijk onontbeerlijk. Veiligheid staat immers voorop ! Daarom hebben we (in samenwerking met Schietsport IDC) een reglement samengesteld, waarvan wij eisen dat iedereen zich eraan houdt. Schending van 1 van deze regels kan tot verwijdering van het Schietsport complex leiden. Hierover is geen discussie mogelijk, de eigenaren/beheerders en/of het bestuur van LSV Hotshots beslissen hierover.

 • Minimum leeftijd op de baan is 18 jaar, minderjarigen VANAF 15 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
 • Het is ten strengste verboden om VOOR of TIJDENS het schieten alcoholhoudende dranken te nuttigen. Om discussies te voorkomen zijn alcoholvrije en -arme bieren hierbij inbegrepen.
 • Toegang tot de schietbanen is alleen voor leden van residerende schietverenigingen, dag- of jaarkaarthouders of met toestemming van de eigenaar/beheerder.
 • Het is niet toegestaan wapens onbeheerd achter te laten, eenieder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen wapens.
 • Het is niet toegestaan wapens buiten de schietbaan of daarvoor bestemde plaatsen, uit het koffer/foudraal te halen.
 • Veroorzaakte schade, in welke vorm dan ook, onmiddellijk melden bij de eigenaar/beheerder.
 • Iedere schutter is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en veiligheid (en ook voor eventueel hieruit voortvloeiende schade), discussies hierover zijn op de schietbanen uitgesloten.
 • Het gebruikte schietpunt netjes en opgeruimd achterlaten, en indien er niemand meer op de schietbaan is, de verlichting uitschakelen.
 • Richt een geladen wapen ALLEEN op het doel, dus niet naar boven, naar onderen of op andere schutters.
 • Als je meerdere wapens bij je hebt, zorg er dan voor dat de niet gebruikte wapens herkenbaar ongeladen liggen, of anders opgeborgen zijn in een koffer of foudraal.
 • Het is niet toegestaan om (lucht)wapens mee te nemen die volgens de Nederlandse wetgeving verboden zijn. Bij constatering volgt onmiddelijke verwijdering van het Schietsport complex.
 • Het is niet toegestaan om op de luchtbanen luchtwapens te gebruiken die een mondingssnelheid van meer dan 350 m/s kunnen halen. Deze buksen mogen wel op de vuurwapenbaan gebruikt worden.
 • Tijdens het schieten bevindt zich er maar 1 schutter met wapen op een schietpunt.
 • Je schiet altijd alleen maar op je eigen baan, dus niet op het doel van je collega schutter.
 • Te allen tijde dient men de instructies van de eigenaar/beheerder op te volgen.
 • Iedereen die zich op de schietbaan bevindt, verklaart op de hoogte tezijn van bovenstaande regels, en ermee akkoord te gaan.